Finska Föreningen Katajaiset 50 års historik.

Finsk förenings verksamhet har funnits i Västerås redan på 1950 talet, med två olika föreningar.Men när intressen och aktiviteterna blev svaga. Då båda föreningarnas styrelse föreslog att lägga ned verksamheten. Men då väcktes finländarnas intresse att slå ihop båda föreningar till ett förening.

Så man kallade intresserade till ett möte om bildandet av ny förening den 4 maj 1960.


Första föreningslokal Gideonsbergsgatan 7

Mötet beslutade enhälligt grundandet av Västeråsin Katajaiset namnet ändrades senare till Finska Föreningen Katajaiset (kataja betyder enbuske alltså vi finländare är segt folk vi böijer oss men går inte av).

Ganska omgående började förening ordna olika aktiviteter exempel dans, olika sport och idrotts tävlingar med god resultat.

ASEA var vänlig och överlät två lokaler till föreningens användning, en på Köpingsvägen och en annan på Gideonsbergsgatan.

Redan på första året var medlemsantalet 250 medlemmar.

Förening hyrde olika lokaler vid behov exempel vid dans och kulturella sammankomster.


Folkdans barngrupp 1980 talet

Föreningen växte på 1970 talet med olika aktiviteter och medlemsantalet nådde 1000-1300 medlemmar.


Pettersbergsgården

Början av 1970 fick föreningen hyra Pettersbergsgården och ha sin kansli och verksamheten där fram till 1975.Kristinagatan ” Finnilinna” 1975-1992

Då fick föreningen hyra gamla tingshuset av Västerås kommun. Byggnad var perfekt för så stor verksamhet som Katajaiset hade. Då fick alla sektioner egna platser till sina verksamheter. Medlemsantalet var runt 1000 medlemmar ända till 1990 talet.Sedan kom chocken i maj 1992 när kommunen höjde hyran tio gånger om, föreningen hade ingen chans att vara kvar i lokalerna och var tvungen att flytta.

Katajaiset hade byggt (Suomitupa) Finskastugan 1982 med två bastu på Lövudden med egen grönområde och badstrand. härmed flyttades all verksamhet dit det var lite trångt i början men man anpassade sig. Idag är föreningen Sveriges största Finska Förening med ca 450 medlemmar.
Manskören AIKAPOJAT


Föreningen har även Sveriges största finsk manskör Aikapojat med 24 män och en kvinnlig körledare. Kören firade sin 30 åriga verksamhet med jubileums konsert i april 2009. Finska Föreningen Katajaiset firade sin 50 års jubileum 12-15 Maj 2010Suomitupa på Lövudden


Mälarens pärla Suomiranta ”Finskaviken”


Västerås 2010.05.15

Paavo Jokinen


www.katajaiset.se